LOISTE DANCERS (LD)
toiminta

Yleistä Loiste Dancers toiminnasta

 
Showtanssin Loiste Dancers (LD) ryhmät on tarkoitettu yli 7-vuotiaille tanssijoille aina aikuisikään asti, minkä jälkeen tavoitteellinen harrastus voi parhaimmillaan kehittyä tanssialan ammattilaisuuten.
Loiste Dancers -toiminnan tavoitteena on tarjota tavoitteellista, pitkäaikaista ja motivoivaa harjoittelua sekä laadukasta ja yksilöllistä opetusta, jokaisen oma tanssijapolku huomioiden.

Toiminnassa päälajina on showtanssi, mutta tanssijat harjoittelevat oheisina mm. tanssitekniikka ja fysiikkaharjoituksia, joiden lisäksi mahdollisia tunteja nykytanssista sekä commercial ja Heels -lajeista. Pitkäaikaisena tavoitteena toiminnassa on kehittyä päälajin (showtanssin) parissa, tuoda esiin tanssitaidetta tutustumalla taiteen moninaisuuteen, sekä kehittää tanssijaa tanssi-alan ammattijuutta kohti.

Tanssi, kuten voimistelu ja taitoluistelu, on varhaisen erikoistumisen kaltainen laji. Varhaisen erikoistumisen lajeissa lajitaitojen harjoittelu alkaa varhaisessa vaiheessa, jotta vaativat lajitaidot on hallussa ennen murrosikää. Näin lajitaitojen omaksuminen on helpompaa ja turvallisempaa.

Loisteella tanssin lajitaitojen harjoittelemisen lisäksi harjoittelu perustuu kokonaisvaltaisesti liikunnallisuuden kehittämiseen. Lapsena monipuolinen liikuntaharjoittelu on kannattavaa, kun taas murrosiässä lajitaitojen kehittyminen tavoitteellisessa harrastuksessa vaatii enemmän aikaa ja näin keskittymistä yhteen lajiin, useamman harrastuksen sijaan.

Tanssissa kehittymisen ja ryhmässä kasvamisen lisäksi Loiste Dancers -tanssijat osallistuvat erilaisiin esiintymistilaisuuksiin ja tanssikilpailuihin. Tanssijat tähtäävät harrastuksessa matalankynnyksen tanssikilpailuista lähtien myös IKM/SM ja MM kilpatasolle saakka. Tähän vaikuttaa tanssijan taidot, sekä motivaatio ja sitoutuminen lajiin.

Loiste Dancers -toimintaan hakeminen:

Showtanssin Loiste Dancers ryhmiin valitaan tanssijat kerran vuodessa, loppukeväisin järjestettävän koetanssitilaisuuden kautta. Tarkista kevätkauden tärkeistä päivämääristä, milloin LD-ryhmien koetanssitilaisuudet järjestetään.
LD-ryhmiin haetaan tanssijoita, joilla on vähintään kahden vuoden tausta tanssillisesta harrastuksesta tai vastaavasti tanssia lähinnä olevista lajeista esimerkiksi voimistelu, taitolustelu. Tanssijan motivaatio ja kiinnostus tavoitteellista tanssiharrastusta kohtaan tulee olla korkea. Pyydämme tutustumaan LD-toimintaan tarkasti yhdessä, ennen toimintaan hakemista ja paikan vastaanottamista. 

HUOM! Kesken kauden kiinnostuneiden hakijoiden tulee olla yhteydessä Dancepakissa tai sähköpostilla, jolloin voidaan sopia mahdollisista kokeiluviikoista!


Käytös- ja toimintatavat LD-ryhmissä

Loiste Studioiden showtanssin LD-ryhmät ovat edustavia, esimerkillisiä esikuvia. Sen mukaista käytöstä vaaditaan jokaiselta ryhmiin valitulta tanssijalta jokaisissa harjoituksissa, esiintymis- ja kilpailutilanteissa. Lisäksi edellytämme jokaiselta tanssijalta ahkeruutta, positiivisuutta ja kunnioitusta hyvien käytöstapojen lisäksi. Ahkera harjoittelu edesauttaa tanssissa kehittymistä, kannustaa ja motivoi muita ryhmäläisiä, sekä sillä vältetään yllättäviä onnettomuuksia vaaratilanteita tunneilla sekä esiintymis- ja kilpailutilanteissa. Positiivisessa ilmapiirissä tanssissa kehittyminen on nousujohteista, ja harjoittelu mukavaa! LD-tanssijoilta vaaditaan kunnioitusta paitsi toisiaan, mutta erityisesti myös opettajia ja koreografeja kohtaan, jotka näkevät paljon aikaa ja vaivaa tanssijoiden eteen myös omalla vapaa-ajallaan. Hyvät käytöstavat; tervehtiminen, silmiin katsominen puhuttaessa, palautteen kuunteleminen ja reipas käytös ovat itsestään selviä asioita, joita odotetaan jokaiselta LD-tanssijalta. Opettajat haluavat kannustaa ja palkita tunneilla näkyvästä hyvästä käytöksestä, reippaudesta ja valppaudesta esimerkiksi kilpailukokoonpanoja valitessa.  

Paikan vastaanottaminen, läsnäolo
& mahdolliset poissaolot

LD-paikka vastaanotetaan aina lukuvuodelle kerrallaan, sekä syksy- että kevätkausi.

Kesken kauden lopettamiseen vaaditaan jokin seuraavista syistä; terveyteen liittyvä, fyysinen tai psyykkinen syy, lääkärintodistusta vastaan tai muutto ulkopaikkakunnalle. Mikäli tanssija lopettaa kesken kauden, perimme maksun jäljelle jäävästä lukuvuodesta.

Tanssijana kehittyminen vaatii ahkeraa ja aktiivista harjoittelua ja siksi jokainen harjoitus on tärkeä. On toivottavaa, että poissaoloja tulee mahdollisimman vähän, jotta tanssissa kehittyminen on nousujohteisempaa. Viikkotunneilta ei ole suotavaa olla poissa enempää kuin 6 kertaa yhden lukukauden aikana, poislukien sairastapaukset. Tämä ei koske soolo/duo/pienryhmä/iso ryhmä –kisatreenejä, joista saa jäädä pois vain sairaana. Tanssija tai huoltaja ilmoittaa poissaolosta opettajalle viestillä oman Dancepakin kautta.

HUOM! Opettajat antavat puhelinnumeroitaan vain tanssijoiden käyttöön. Huoltajat ottavat yhteyttä Dancepakin kautta tai puhelimitse toimiston aukioloaikoina. Poissaoloilmoituksissa on velvoitettavaa toimia hyviä käytöstapoja noudattaen. Esim. Poissaoloilmoitus puoli tuntia ennen harjoituksen alkua, ei ole hyväksyttävää, mikäli poissaolo ei ole äkillinen.


Esiintymiset

Lukuvuoden aikana LD-ryhmät pääsevät esiintymään Loiste Studioiden omissa näytöksissä. Lisäksi ryhmillä saattaa tulla keikkaluontoisia esiintymisiä lyhyelläkin varoitusajalla.
Näytösten esiintymisasut tulevat osittain Loisteelta. Pienimuotoisiin hankintoihin, tuunauksiin ja ompeluihin on hyvä varautua.
Kilpailuasut ovat osittain tai kokonaan omakustanteiset, eli ne eivät sisälly kausimaksuihin vaan ne jäävät tanssijoille erikseen maksettaviksi.
Lue lisää kilpailutoiminnasta infosivulta Kilpailutoiminta.


Tanssijan omatoimisuus

Loiste Studiot kannustaa nuoria tavoitteellisessa edustusryhmässä harjoittelevia tanssijoita oma-aloitteisuuteen. Tanssijoiden tulee itse olla tietoisia ja ymmärtää olevansa vastuussa omasta harrastuksestaan – LD-ryhmissä eivät harrasta vanhemmat eikä valmentajat, vaan tanssijat itse. Opettajat opettavat, valmentavat ja valmistavat, kun taas kotijoukot tukevat ja kannustavat. Viime kädessä edistyminen ja kehittyminen on tanssijasta itsestään kiinni. Tähän myös opettajat ohjaavat sekä kannustavat.
Tanssijoiden tulee pitää itse huoli omista varusteistaan ja olla tietoisia omista harjoituksista ja harjoitteluajoista. Loiste kannustaa tyttöjä ottamaan vastuuta omasta kropastaan, mihin liittyy omatoimiset alkulämmittelyt, lihaskunnon ja liikkuvuuden kehittäminen ja ylläpitäminen vapaa-ajalla. Harjoituksissa liikemateriaali ja harjoitteet ovat jo sen verran vaativia, että tanssijoiden tulee olla koko ajan valppaana ja ajatuksessa mukana sekä tiedostaa omat rajansa tanssijana, mahdollisten yllättävien vaaratilanteiden välttämiseksi.  


Pukeutuminen

Liikkumiseen soveltuvat vapaavalintaiset treenivaatteet. Tanssitekniikka ja jumps&turns tunnille vartalonmyötäiset treenivaatteet. Ei sukkia. Hiukset siististi niin, ettei ne häiritse, eikä niitä tarvitse korjailla tunnin aikana. Pitkät hiukset esimerkiksi nutturalle.

Erikseen sovittuihin kisatreeneihin aina musta treeniasu.  Ei sukkia (ellei toisin ole määrätty). Hiukset siististi kiinni, niin ettei ne häiritse, eikä niitä tarvitse korjailla tunnin aikana. Tämä erityisesti pienryhmien ja muodostelmien kisatreeneihin!   


Varustelista

Musta ja valkoinen hihaton balettipuku
Mustat ja valkoiset pakaroiden peittävät mikroshortsit
Ihonvärinen toppi
Mustat ihonmyötäiset trikoot
Mustat ja valkoiset urheilurintsikat
LOISTE –edustusvaate
Peruslavaehostukseen tarvittavat meikit ja hiustarvikkeet
Pitkä leveä vastuskuminauha (light tai medium)
”Loop” vastuskuminauha (light tai medium)

Varusteita voi hankkia mm. seuraavista tanssitarvikeliikkeistä:

Piruetti
Footlight
Suomen tanssitarvike
www.dancedirect.com
 Urheiluvarusteliikkeet


Ilot ja surut

Oletettavasti LD-ryhmissä harrastaminen on iso ja merkittävä asia lapsen ja nuoren elämässä.
Odotamme, että jokainen LD-tanssija on innostunut, ahkera ja oma-aloitteinen harjoittelija myös vapaa-ajallaan. Kun ollaan itselle tärkeän ja ison asian parissa, niin tiedettävästi erilaiset tunteet koetaan voimakkaasti; niin ilot kuin surutkin. Ryhmässä näitä tunteita on helpompi käsitellä ja jakaa yhdessä, mutta ajoittain ilot ja surut voivat koskettaa ryhmästä vain yksilöä. On hyvä tiedostaa, että voimakkaat tunteet ja niiden purku kuuluvat asiaan. Ymmärrämme, että kasvavan nuoren elämässä on muitakin asioita, jotka saattavat näkyä harjoittelussa, mutta näitä tulisi opetella sulkemaan pois harjoitusten, esiintymisten ja kilpailujen ajaksi, jotta vältytään mahdollisilta tapaturmilta. Erityisesti pettymyksen tunteita on hyvä opetella käsittelemään ja pääsemään niistä pian yli, mikäli tanssissa halutaan kehittyä! Positiivisuus ja reippaus ovat välttämättömiä tekijöitä, jotta tanssissa kehitys ja kasvu olisi nousujohteista ja ryhmähenki pysyisi innostavana ja toisia kannustavana. Mikäli esim. kokoonpanoista tulee mielipahaa ja pettymyksen tunteita, on kodin tehtävä tukea ja auttaa nuorta käsittelemään näitä tunteita – rauhoittumisen jälkeen lapsi tai nuori voi itse tulla rohkeasti kysymään opettajilta harjoituksien yhteydessä mahdollisia epäselvyyksiä.
On hyvä muistaa, että kokoonpanoja valitessa kaikki halukkaat eivät välttämättä voi tulla valituksi. Koreografit ja opettajat tekevät valinnat, jotka ovat mahdollisimman edustavia kyseiselle koreografialle, sen tekijöille sekä Loisteelle. Valintaan vaikuttaa toki myös työprosessin pysyminen positiivisena, eli myös asenteen tulee olla kohdallaan.

Kotoa saatu tuki on merkittävässä osassa tanssijan harjoittelua edustusryhmässä. Kotoa saatu positiivinen ja kannustava tuki edistää tanssijan omaa kehitystä, kun taas negatiivinen palaute ja liian korkeat odotukset kotona lannistavat, eivätkä vie tanssijaa eteenpäin. Ryhmän opettajien tehtävä on asettaa ryhmälle tavoitteet ja odotukset ja tanssijoiden tehtävä, on pyrkiä niitä kohti. Opettajat opettavat, valmentavat ja valmistavat, kun taas kotijoukot tukevat ja kannustavat. Toivomme, ettei kodin tuki esiintyisi taakkana tanssijan harjoittelussa, ryhmän sisäisäisessä dynamiikassa, eikä esiintymis- ja kilpailutilanteissa.


Tiedotus

Loiste Studiot tiedottaa ryhmää, tanssitunteja ym. koskevia asioita pääsääntöisesti Dancepakin kautta. Äkillisissä, koko ryhmää koskevissa asioissa, Loiste tiedottaa tanssijoita, Loisteen ylläpitämissä Whatsapp-ryhmissä. Kilpailutoiminnassa yhteydenottoja tulee myös suoraan Miiralta osoitteesta miira@tanssipisteloiste.fi.

Tanssijoiden ja opettajien omiin Whatsappeihin laitetaan videoita ja musiikkeja harjoituksen tueksi. Kysyä voi, jos vastauksia ei löydy jo lähetetyissä infoissa, jos kysymys koskee KOKO ryhmää. Älä siis kysy, jos et ole yrittänyt tarkistaa asiaa ensin jo lähetetyistä infoista. Loiste kannustaa tanssijoita ja vanhempia olemaan yhteydessä myös keskenään, jolloin tarvittaessa voi kysäistä ja varmistaa toiselta tanssijalta tai vanhemmalta.
Opettajiin ei oteta yhteyttä Whatsapin kautta yksityisissä asioissa. Yksityiset asiat hoidetaan aina mielellään kasvotusten treenejä ennen/jälkeen tai Dancepakin kautta, jolloin opettajat lukevat viestit ja vastaavat niihin työaikoina.

Kaikkien LD-ryhmäläisten sekä heidän huoltajien tulee noudattaa yllämainittuja sääntöjä. Mikäli näihin joudutaan puuttumaan useamman kerran tanssijan tai hänen huoltajansa takia ilman edistymisen merkkejä, Loisteella on oikeus poistaa tanssija LD-ryhmästä – ennen kaikkea yhteisen viihtyvyyden ja positiivisuuden vuoksi.

 

Kysy rohkeasti lisää Dancepakissa tai miira@tanssipisteloiste.fi 💛Yhteydenottolomake