LAPSET 7-9v

SHOW 

tunneilla harjoitellaan monipuolisesti tanssitekniikkaa, ilmaisua, improvisaatiota sekä koreografian harjoittelua. Tanssisarjoja tehostetaan eläytymisellä, liikekielellä, teatraalisilla elementeillä kuten esim. rekvisiitoilla ja akrobaattisilla liikkeillä ja nostoilla. 

 

DANCE TRICKS 

Dance Tricks -tunneilla pääset tutustumaan ja kehittämään show-tanssin akrobaattisia elementtejä. Tunnilla opetellaan erilaisia akrobatialiikkeitä turvallisesti ja ikätasoisesti. Kauden aikana harjoittellaan muun muassa erilaisia variaatioita kärrynpyörästä, käsillä seisonnasta, olan ylityksistä ja käden/käsien varassa tehtävistä akrobaattisista show-elementeistä. Turvallisuus on ensisijaisen tärkeää, ja tunneilla huomioidaan huolellisesti jokaisen oppilaan tarpeet ja edistymisen taso. Dance Tricks tunneilla ei harjoitella koreografiaa.

 

SHOW AKRO 

Show akro tunneilla tutustutaan show tuntia useammin akrobatian alkeisiin. Yhden kauden aikana harjoitellaan muun muassa kärrynpyörää ja sen eri variaatioita, käsien varassa käyntejä, olan ylitystä ja siltaan nousua lattialta ja siltakaatoa. Tunneilla tutustutaan liikkeisiin ikätasoisesti ja turvallisuus ensisijaisesti huomioiden.

 

SHOW JUMPS & TURNS

Show jumps & turns tunti perustuu erilaisten show-elementtien kuten hyppyjen, piruettien ja niiden eri variaatioiden opetteluun ja kehittämiseen. Tunti koostuu lämmittelystä, lihasten aktivointi- ja vahvistamisharjoitteista ja itse hyppy- ja piruettiharjoitteista. Tunnilla harjoitellaan myös koreografiaa. Jumps & turns tunti kehittää tanssijan tanssillista tekniikka sekä antaa hyppyihin ja piruetteihin räjähtävyyttä ja hallintaa.

 

TAITOTASOT
ALKEISTASON -tunneilla ei tarvita aiempaa tanssitaustaa.

ALKEIS-/KESKITASON
-tunneille suositellaan vähintään yhden vuoden tanssitaustaa show-, baletti, mix- tai katutanssilajeista. Tunnin lopullinen taso määräytyy tunnin osallistujien mukaan.

KESKITASON -tunneille suositellaan vähintään kahden vuoden tanssitaustaa show-, nyky-, baletti, dancemix- tai katutanssilajeista.

PUKEUTUMINEN
& VARUSTEET

Tanssia ja monipuolista liikkumista tukeva asu, kuten esim. tanssitrikoot ja toppi. Pitkät hiukset kiinni, paljaat varpaat, päkiäsuojat tai sukat, vesipullo.